Bragernes Sportsforretning

Grunnlagt 1930 i Øvre Storgate 6 av Arne Daae Riisnæs, aksjeselskap 1937 med Erling Trogstad som disponent. Forretningen forhandlet alle slags sportsartikler og var eneforhandler for DBC-sykkelen og Tempo motorsykler. Flyttet på 1960-tallet til Gjetergaten 8. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern

bn