Bragernes Sportsforretning

Grunnlagt 1930 i Øvre Storgate 6 av Arne Daae Riisnæs, aksjeselskap 1937 med Erling Trogstad som disponent. Forretningen forhandlet alle slags sportsartikler og var eneforhandler for DBC-sykkelen og Tempo motorsykler. Flyttet på 1960-tallet til Gjetergaten 8. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet