Bragerøens Herreekviperingsforretning

Grunnlagt 1916 i Bragerhagen 39, senere overtatt av Olaf Andersen, på 1950-tallet av Gerd Johansen, nedlagt 1952.

Cookies | Personvern

bn