Bragerøens Tobaks- og Frugtforretning

Grunnlagt 1927 i Jacob Borchs gt. 10 av Ananda Olsen, på 1940-tallet overtatt av Julie Moe, på 1950-tallet av Dagmar og Kaare Ulland, nedlagt på 1970-tallet.

Cookies | Personvern

bn