Bragerøens Tobaks- og Frugtforretning

Grunnlagt 1927 i Jacob Borchs gt. 10 av Ananda Olsen, på 1940-tallet overtatt av Julie Moe, på 1950-tallet av Dagmar og Kaare Ulland, nedlagt på 1970-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet