Brakanes

Oppr. gammel skipshavn på Drammenselvens nordre bredd, tvers overfor Kobberviken. Nevnes første gang i 1396 da Gudbrand Erlingsson hadde et skip liggende der, som bøndene på Eiker kjøpte til leidingskip. Havnen spilte en beskjeden rolle frem til slutten av middelalderen, da Brakanes ble en naturlig losseplass for en stadig større tilstrømning av danske kornskuter. På Brakanes oppsto den første husklyngen som ble begynnelsen til byen Bragernes. Ved overgangen fra middelalderen til den nye tid ble Drammens første tollbod oppført her, et bygningskompleks som eksisterte så sent som på 1600-tallet, omtrent ved nåværende nedre sund. Brakanes fikk ny og øket betydning som sete for den viktige tollbod, og allerede i første halvdel av 1500-tallet fikk det nærmeste fogderi (len) og omliggende prosti navn etter dette stedet, som etterhvert vant frem i den fordanskede form Bragernes (Bragenes, Bragness).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet