Brand, Oluf Wesmann (15.2.1912 – 23.9.1994)

Treforedlingsmann og gårdbruker, f. i Oslo, bosatt i Skoger. Adm. dir. i Norges Treforedlingsråd 1945-46, disponent for Treschow-Fritzøe 1946-51, adm. dir. ved A/S Viul Tresliperi 1951-60, ved Stavanger Electro-Staalverk 1960-61, i Union A/S 1961-65. Formann i Norges Treforedlingsråd 1950-53, formann i Den norske Tremasseforening 1949-53, styreformann i A/S. Bjølvefossen 1961-75, i Keyes Norway A/S 1963-68, i A/S Hunsfos Fabrikker fra 1976. Som pensjonist flyttet han til sin gård Nordre Imjelt i Skoger hvor han drev melkeproduksjon, hesteoppdrett og skogbruk.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet