Brandteløkken (gnr. 12)

Parsell av Nordre Skogen gård, utskilt som eget bruk i 1813 og solgt til Peder Thykjær for 5.000 riksdaler. Har sitt navn etter Samuel Brandt, som kjøpte gården i 1815. I annen halvdel av 1800-tallet ble gården sterkt utparsellert og i 1904 var den utstykket i 32 bruksnumre. Det er i dag 36 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern

bn