Brandtenborg

Gård på Nedre Bragernes, trolig den gamle gård Ileberg (s.d.) under Brakar. Har sitt navn etter David Henrik Brandt, som i 1714 på en egenmektig måte satte seg i besittelse av gården og omdøpte denne. I første halvdel av 1800-tallet drev Amund Thorne et populært utfartssted her. Utparsellering av boligtomter fant sted etter 1945. Prins Oscars gate og Solbakken går over Brandtenborgs grunn.

Cookies | Personvern

bn