Bråtan

Forbindelsesvei på Åssiden, utgår fra Jonas Lies vei og fortsetter i Knut Bjørhuus vei. Veien gikk over tidligere Schmidtebråtan og Landfallbråtan, men i daglig tale var «Bråtan» benyttet for hele strøket, som hørte til den eldre del av skogkantbebyggelsen på Åssiden.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet