Bråtan

Forbindelsesvei på Åssiden, utgår fra Jonas Lies vei og fortsetter i Knut Bjørhuus vei. Veien gikk over tidligere Schmidtebråtan og Landfallbråtan, men i daglig tale var «Bråtan» benyttet for hele strøket, som hørte til den eldre del av skogkantbebyggelsen på Åssiden.

Cookies | Personvern

bn