Braun’s Cigarforretning A/S

ble startet i Børsen (Bragernes Torv 13) den 6. juli 1896 av enkefru Thora Braun under navnet H. Brauns Enke. Forretningen omsatte tobakk, sigarer, sigaretter, piper, fyrtøy, tobakkpunger, sigarettetuier og stokker av norske og utenlandske merker, og det ble helt fra starten «lagt an på å føre en så velassortert tobakksforretning som mulig for på den måte å yte det røkende publikum den best mulige service». Etter Thora Brauns død i 1933 ble forretningen overtatt av svigersønnen, handelsreisende Andreas Eek, som sto som disponent for firmaet under navnet Braun’s Cigarforretning A/S, til den i 1947 ble overtatt av dennes sønn, Arild Braun Eek, og i 1985 av fjerde generasjon, Arnulf Eek. Høsten 1998 ble forretningen solgt til Narvesen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet