Brecke, Anders (18.9.1844 – 25.1.1922)

Bokhandler, f. i Ramnes, s. av skomaker Gullik Andersen, kom som 16-åring til Harald Lyches bokhandel som bud og lagerbetjent, avanserte raskt og ble medeier i firmaet 1887. Formann i Drammens Handelskammer, Drammens Handelsstands Forening (æresmedlem 1918) og styremedlem i Norsk Bokhandlerforening. Tok i 1888 initiativet til stiftelsen av Den norske Provinsbokhandlerforening, medstifter og styremedlem i Drammen og Oplands Turistforening m.m. Fra 1853 til 1877 bosatt på bruket Brekke på Konnerud, som han kjøpte i 1866. Bevarte hele sitt liv en varm interesse for Konnerud, forærte kirken ny altertavle og opprettet i 1918 et lite legat på kr. 2.500 hvorav rentene skulle anvendes til skotøy for skolebarn på Konnerud.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet