Brekke, E. A. & Sønn

Skomakerforretning på Bragernes Torv 5 (fra 1930-årene Bragernes Torv 3), grunnlagt 1868 av Erik A. Brekke. I 1890 ble eldste sønn opptatt i firmaet, og i 1896 ble det overtatt av grunnleggerens sønner Hans og Emil Brekke. I 1934 overtok Emil A. Brekke, og ved dennes død i 1943 sønnen Leif A. Brekke. Virksomheten omfattet skomakerverksted samt reparasjoner og ortopedisk arbeide. Ca. 1950 overtatt av Kristoffer K. Dammen under navnet E. A. Brekke & Søns Eftf. Ca. 1970 overtatt av N. Gundesø i Skoger, kort tid senere nedlagt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet