Brekke

Bruk utskilt av Gomperud, med en særdeles idyllisk beliggenhet (mot Hauanveien). Navnet kommer av brekka, dvs. en bakke. Gården ble i 1831 overtatt av Kristoffer Hansen (1782-1842) fra Rud gård i Sande, hans datter Randine (1815-1866) flyttet til gården som enke i 1853 og kjøpte den i 1862 for 200 spd. Hennes sønn Anders Brecke (s.d.) beholdt eiendommen til 1877.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet