Bremse Skjærp

Skjerp ved Sagdammen, Konnerud, opptatt av Kongsberg Sølvverk til prøvedrift 1744. Driften omfattet flere skjerp i feltet. Det største, Ristjern gruve, ble senere drevet på sinkblende, og i 1861 ble gruven Sakroshullet mutet (trolig et gammelt navn på Ristjern gruve). Naturvernområde.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet