Briggen

Boliggate i Nordbylia på Åskollen, som ble utbygget av Drammen Boligbyggelag på 1980-tallet. Sammen med flere andre gater i feltet fikk den sitt navn etter eldre skutetyper med den begrunnelse at det med den enestående fine beliggenheten i lia ovenfor Svelvikveien, og med glimrende utsyn over fjorden, falt det naturlig med navn i tilknytning til seilskutetiden. En brigg er et to-mastet seilskip med rær på begge master. Stormasten har også gaffelseil, såkalt briggseil.

Cookies | Personvern

bn