Broch, Bernhard Aabye (1824 – 1894)

Ordfører 1867-69, kjøpmann, skipsreder og fabrikkeier i Drammen fra 1850, f. på Bragernes, s. av kjøpmann Christian B. Medlem av Drammen bystyre 1860-93, hvorav 12 år i for mannskapet. Stortingsmann fire ganger mellom 1865 og 1879. Medstifter av Forsikringsselskapet Dovre 1872, medstifter av Skiens Cellulosefabrik. Direktør i Drammens Kreditkasse fra 1864, banksjef i Drammens Privatbank fra 1866, medlem av Børskomiteen. Ridder av St. Olavs Orden 1894.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet