Brodersen, Jens Henrik (1870 – 1929)

Lege, fra 1905 røntgenlege ved Drammen sykehus som en av landets første, bare 10 år etter at Konrad Rüntgen oppdaget sine X-stråler. Anla og bekostet selv sykehusets røntgeninstitutt. En av pionérene innen norsk radiologi.

Cookies | Personvern

bn