Brodersen, Jens Henrik (1870 – 1929)

Lege, fra 1905 røntgenlege ved Drammen sykehus som en av landets første, bare 10 år etter at Konrad Rüntgen oppdaget sine X-stråler. Anla og bekostet selv sykehusets røntgeninstitutt. En av pionérene innen norsk radiologi.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet