Brokvollveien

I 1961 foreslo Gatenavnkomitéen navnet Bockvoldveien på en gate under opparbeidelse i Konnerud sentrum, parallelt med Jarlsbergveien på dennes sydside, som endte i Gåserudgaten. Navnet ble ikke godkjent av Skoger kommunestyre på dets siste møte hvor gatenavn ble behandlet (9. april 1963), men ble utsatt til «senere». Etter at Skoger ble sammensluttet med Drammen ble navnet Brokvollveien vedtatt på strekningen fra Verksveien syd for Konnerud kirke frem til bruket Brokvoll under gården Ekholt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet