Brøytet

Vei på Åssiden vest for Aronsløkka og nordvest for Kristian brenners vei, fikk sitt navn i 1971. Området ble i 1974-75 utbygget med sammenhengende kjedehus. Navnet har sin opprinnelse i det stenbrudd Lier kommune i sin tid hadde her, populært kalt «kommunebruddet», hvor det ble utvunnet bygnings- og gatesten.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet