Bruastua

Hus som tilhørte skipsbyggmester Caspersen ved den lille bro som førte over Leirelven. Oppført ca. 1850, navnet ble benyttet til henimot århundreskiftet. Da det i 1930- årene ble anlagt en gate her fra Havnegaten frem til Gamle Kongevei vest for Kobbervik gård, ble navnet Bruastuveien foreslått, men dette forslag måtte vike for Peter Høegs gate.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet