Bruastua

Hus som tilhørte skipsbyggmester Caspersen ved den lille bro som førte over Leirelven. Oppført ca. 1850, navnet ble benyttet til henimot århundreskiftet. Da det i 1930- årene ble anlagt en gate her fra Havnegaten frem til Gamle Kongevei vest for Kobbervik gård, ble navnet Bruastuveien foreslått, men dette forslag måtte vike for Peter Høegs gate.

Cookies | Personvern

bn