Brügmann, Hieronymus (+ 1709 )

Generalfiskal og skipsreder m.m., en av Drammens tre ledende menn mot slutten av 1600-årene. Født i Trondhjem, ble i 1687 ober-bergamtskriver på Kongsberg, hvor han under et oppløp i 1690 ble forfulgt fra hus til hus av bergfolk og bønder som ville ha tak i bergkassen som han forvaltet, han ble til slutt reddet ved å bli bragt bort i en «bakstenuv» med et laken over. Kom i 1691 til Drammen hvor han samme år ble generalfiskal og dessuten gift med enken etter Strømsøs rikeste mann, englenderen Thomas Russell. I 1692 eide han 4 skip og drev stort som skipsreder, men foretok uheldige spekulasjoner og ble ruinert etter krigsårene. I 1702 måtte han også selge sin gård Nordre Fjell, som han hadde kjøpt på 1690-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet