Brunegangen

1) Tidl. gate fra Storgaten ned til elven som en fortsettelse av, men litt østligere enn Konggaten. Den utgjør i dag den vestlige del av Elveplassen utenfor Øvre Storgate 31. Her bodde i 1767 jomfruene Bruun. 2) I 1866 ble B.satt som navn på en tverrgate på Strømsø fra Fremgaden til Baggaden forbi Kiærs leiegård. Brunsviks Pelsdyroppdrett (Konnerud Pelsdyroppdrett) lå på toppen av Gamlebakkene på bruket Gråbensletten, og var et i sin art betydelig anlegg. Det ble grunnlagt av Gustav Wammen og gikk i 1924 over til Ole Brunsvik, som i 30 år hadde drevet reveoppdrett på Vestlandet og i Oslo. Han begynte med fire sølvrever, i 1938 var bestanden på 600 dyr, men sank under krigen betydelig til ca. 100 dyr. Bedriften ble ca. 1940 overtatt av Svanhild Brunsvik og senere av Idar Brunsvik. Den mottok en rekke diplomer for sine dyr samt flere første- og andrepremier. Nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet