Bruun & Bruun, A/S

Engrosforretning i manufaktur, trikotasje og konfeksjon samt systue for søm av skjorter, herrebenklær og sportskonfeksjon i Blichs gt. 2, grunnlagt 1919 av Carl Carlberg og Albert J. Bruun under navnet Carlberg & Bruun, aksjeselskap etter Carlbergs død i 1928, navneendring 1930 til Bruun & Bruun A/S med en bror av grunnleggeren, Erling T. Bruun, som disponent. Firmaet beskjeftiget på slutten av 1930-årene 8 ansatte og 3 reisende, samt 10-12 syersker som ikke var fast ansatt. Bedriftens produkter ble omsatt i Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. På 1940-tallet overtok Marin Nordli som disponent, på 1960-tallet Kjell Bruun. Virksomheten ble avviklet ca. 1995.

Cookies | Personvern

bn