Bruun, Jens (1715 – 1766)

Kjøpmann på Bragernes fra 1740, branndirektør og «en av de største og fornemste» i byen. Gift med Gabriel von Cappelens datter Barbara (1712-1791).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet