Bruun, Jens (1715 – 1766)

Kjøpmann på Bragernes fra 1740, branndirektør og «en av de største og fornemste» i byen. Gift med Gabriel von Cappelens datter Barbara (1712-1791).

Cookies | Personvern

bn