Bruun, Johan (1745 – 1820)

Kjøpmann på Bragernes, utga 1784 skriftet «Efterretning om Trelasthandelen i Drammen», der han tok til orde for at bjelkehandelen burde sidestilles med sagbruket i konkurransen om tømmeret og at det var unaturlig å hindre en skogeier i å utnytte sin eiendom som best han kunne.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet