Bruusgaard, Einar (8.2.1877 – 30.7.1958)

Skipsreder, f. i Drammen, s. av Martin H. B. Shipping utdannet i Hamburg og London, prokurist i Bruussgaard, Kiøsterud & Co. 1898, fra 1911 partner og styremedlem i Bruusgaard Kiøsteruds Dampskibsaktieselskab hvor han virket til utgangen av 1957. Innehadde mange tillitsverv innenfor rederinæringen og økonomiske institusjoner, bl.a. som formann i direksjonen for Skipsassuranceforeningen Vidar (1921-52) og forsikringsselskapet Vega (1912-58) samt Katfos Fabrikker. Formann i Drammens Rederiforening, medlem av Det Norske Veritas’ Representantskap (1908-52) og medlem av/formann i Norges Rederforbunds hovedstyre (1915-47). Svensk konsul, ridder av St. Olavs Orden og Vasaordenen. Gift med trelasthandler Georges E. Lorenzens datter Ingrid, residerte med sin familie på gården Ekeli i Lier som han overtok etter svigerfaren.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet