Bruusgaard, Johan Henrik Christian Frederik (1814 – 1887)

Skipsreder og fabrikkeier i Drammen, s. av danskfødte Christen Christiansen B. som hadde slått seg ned som kjøpmann på Kongsberg. Kom i 1831 til Drammen i handelslære hos Hans Henrich Kjøsteruds bror Fredrik, som også var kjøpmann på Landfalløen, ektet prinsipalens datter Nicoline Amalie og ble kompanjong. Firmaet ble oppløst i 1840 og B. begynte hos Hans Henrich Kjøsterud, fra 1854 hos H. Kjøsterud & Sønner. Startet i 1865 rederiet J. Bruusgaard & Sønner med skonnerten «Aurora» og briggen «Amalie», flyttet 1867 til Moss som trelasthandler og industridrivende.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet