Bruusgaard, Karl (11.5.1872 – 23.12.1959)

Skipsreder, f. i Drammen, s. av skipsreder Martin H. B. Etter Sem landbruksskole var han en tid gårdbruker, gikk til sjøs 1895, tok styrmannseksamen i 1897, var skipsfører 1900-03 og startet i 1903 skipsrederiet Karl Bruusgaard som holdt til på Bragernes Torv 10. Fra 1914 var han også disponent for A/S Bruusgaard. Disponerte ved begynnelsen av den første verdenskrig 11 seilskip. I 1924 avhendet han det siste av disse, og kontraherte fra 1925 av dampskip. Disponerte en rekke aksjeselskaper: A/S Mabella (grunnlagt 1905) som disponerte S/S «Marosa» (2350 tonn, bygget 1925), S/S «Mabella», 2350 tonn, bygget 1926) og S/S «Marpesia» (3.250 tonn, bygget 1930), som alle gikk i trampfart; A/S Margarita (grunnlagt 1907), og overtok i 1932 rederiet A/S Norsk Transatlantic (grunnlagt 1930), som disponerte M/T «Minister Wedel» (10.645 tonn, bygget 1930). I 1946 ble Kjell B. opptatt som kompanjong. Rederiet flyttet i 1959 til Oslo og ble slettet av firmaregistret i Drammen. Medlem av Norske Veritas faste komité og andre verv innen rederinæringen, formann i Drammens Rederiforening og Drammens Sjømannsforening, medlem av Rederforbundets hovedstyre. Medlem av Skoger herredstyre 1911-14, overformynder i Skoger 1915-28. «Hans virke var preget av nøyaktighet og redelighet, han var en varmhjertet og elskverdig person som nød den største aktelse.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet