Bruusgaard, Martin Henrik (3.12.1841 – 31.8.1914)

Skipsreder, f. i Drammen, s. av Johan H. C. F. B. Gikk til sjøs som gutt, styrmann 1861, skipper 1864 og fører av farens skonnert «Aurora», i 1866 av briggen «Amalie», senere fører av tre av H. Kjøsterud & Sønners brigger. Betegnet som en fremragende sjømann og djerv kappseiler, ble kalt «Admiral Captain». Gikk på land og ble skipsreder 1886, i 1888 medgrunnlegger av Bruusgaard, Kiøsterud & Co., 1909 av Bruusgaard Kiøsteruds Dampskibsaktieselskab. Bodde i en praktfull gård like ved elven i Ole Steens gate. Opprettet 1908 et legat for trengende sjøfolk og deres etterlatte. Ridder av St. Olavs Orden 1912.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet