Bruusgaard, Sigurd (25.6.1916 – 11.1.1991)

Skipsreder, f. i Drammen, s. av skipsreder Sigurd B. Cand. jur. 1940, etter krigen ansatt i Skipsfartsdirektoratet og skipsmeglerfirmaer i England og USA, gikk inn i farens rederi 1949, medinnehaver 1956. Formann i Drammens Rederiforening fra 1956, president i Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning fra 1976, formann i representantskapet i Katfos Fabrikker.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet