Bryhn, Asbjørn Johannes (24.8.1906 – 21.1.1990)

Overvåkningssjef, f. i Drammen, s. av lærer Johannes B. NATO Defence College i Paris 1955. Byråsjef i Justisdepartementet (London) 1943-45, politiinspektør i Oslo 1945-57, overvåkningssjef 1957-66, politimester i Bergen 1966-76.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet