Bryhn & Larsson, A/S

Sko- og skoreparasjonsfabrikk, senere også detaljist, etablert 1924 i Øvre Storgate 6 med Chr. Syvertsen jr. som disponent, fra ca. 1940 Arne Andersen. Videreført i 1945 av Arne Andersen og Reidar Johannesen under navnet Bryhn & Larssons Eftf. Flyttet på 1960-tallet til Nedre Strandgate 2, på 1970-tallet til St. Olavs gt. 5, og i begynnelsen av 1990-årene til Bragernes Torv 13, hvor firmaet fortsatt er i virksomhet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet