Bryhn, Sigurd (1870 – 1962)

Overlærer i Drammen, f. i Asker. Lærereksamen fra Asker seminar 1891, deretter ved Musikkonservatoriet og Statens hagebruksskole. Lærer i Drammen fra 1897, overlærer ved Fjellheim skole 1914-41. Kantor i Bragernes kirke, dirigent for en rekke kor, bestyrer av skolehagene m.v. Betegnet som en folkekjær og dyktig skolemann, omfattet med kjærlighet og hengivenhet både av elever og foreldre.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet