Buch, Iver Windfeldt (1749 – 1811)

Juveler, f. i Drammen, s. av gullsmed Didrich B. Gullsmed, hoffjuveler i St. Petersburg hos keiserinne Katarina den store, kgl. dansk agent sammesteds 1787. Hoffagent med justisråds rang 1789, dansk generalkonsul 1800-08, deretter visekonsul. iflg. Ludv. Throndsen i DT 24.11.1984 var B. muligens keiserinnens elsker og ble betenkt med et gods i hennes testamente, men tsar Paul skal ha revet testamentet i stykker.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet