Buch, Peder Hansen

Kjøpmann på Bragernes, rådmannssønn fra Christiania. Kom til Drammen som lite barn da hans mor, som var enke, ble gift med Peder Moss. Startet egen forretning nær det nåværende Bragernes Torv like etter 1700, hans privatbolig lå ved Losjeplassen. Sammen med tre andre Bragernes-kjøpmenn medlem av Provideringskommisjonen (s.d.) av 1716, var også medeier i et stort kaperrederi som bl.a. eide hukkerten «Det frugtbringende Selskab».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet