Bull kinematograf

Kino, åpnet den 1. november 1909 i Amtmand Bloms gate 6 hvor kinoen var i virksomhet frem til 1916 da den gikk inn. Kinobestyrer var Lars Andersen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet