Bulls kassefabrikk

En av Drammens mer originale bedrifter som ble drevet i en stor lekter som lå forankret på Drammensfjorden utenfor Lierstranda. Rundt 1890 hadde ingeniør Nils Mørch etablert seg i lekteren hvor han fabrikerte bord til sildekasser, som ble fraktet til fiskeplassene i andre lektere. I 1903 ble den flytende fabrikk solgt til W. Bull som omgjorde den til lager. Han innredet en ny lekter til en moderne kassefabrikk, som ble drevet til hans død i 1914.

Cookies | Personvern

bn