Bülows vei

Boliggate på Gosen, utgår fra Skogliveien ovenfor Lillemoen gård ved Gulskogen Cellulosefabrikk. Har sitt navn etter familien Bülow, som eide Lillemoen gård fra 1856 til 1904. Stamfaren var den danskfødte rittmester J. Bülow (1756-1823), som kom til Drammen hvor han ble postmester. Hans sønn Paul Victor B. (1798-1873) var kjøpmann og overformynder i Drammen og flyttet i 1856 inn på Lillemoen gård.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet