Bunæs, Carl

Kolonialforretning med fetevarer og bakervarer, grunnlagt 1895 i Øvre Storgate 28 av Carl Bunæs og etter hans død i 1927 videreført av enken Gurine B., fra 1940 av sønnen Erling B. I 1949 ble forretningen overtatt av Joseph Fuhre under navnet Carl Bunæs’ Eftf. Den ble nedlagt ca. 1960.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet