Buskerud Amtstidende

Avis, grunnlagt 1881 under navnet Sandsvær Budstikke, men da eieren det påfølgende år flyttet til Drammen, ble avisen omdøpt. Senere organ for Venstre med bl.a. Per Sivle som redaktør. I 1886 ble avisen solgt til Kr. Aug. Retvedt, som også utga Drammens Dagblad og Luren. Avisen gikk inn i 1923.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet