Buskerud Landbruksselskap

Stiftet 1830 under navnet «Landhuusholdningsselskabet i Buskeruds Amt», med Niels Wulfsberg (s.d.) som initiativtager. Selskapet feiret i 1930 sitt 100-års jubileum med en jubileumsutstilling i Drammen Park og Waagardsløkken. Utstillingen omfattet landbruksprodukter, industri og håndverk, husflid, hagebruk, skogbruk og torvdrift, undervisningsmidler, redskap og maskiner, matvarer og vin, turisme, jakt og fiske. Kong Haakon og dronning Maud besøkte utstillingen. Det var satt opp tivoli med karusell og berg- og dalebane, og det var bygget et høyt utstillingstårn. Selskapet har i dag sitt kontor hos fylkesmannens landbruksavdeling i Statens Hus, Grønland 32.

Cookies | Personvern

bn