Bymiljøprisen

Pris som utdeles av Miljøverndepartementet. Prisen for 2003 ble høsten 2003 tildelt Drammen for systematisk og langsiktig arbeid med miljøvennlig byutvikling. Prisen ble overlevert ordfører Lise Christoffersen på Bragernes Torv av statsminister Kjell Magne Bondevik og miljøvernminister Børge Brende.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet