Bymiljøprisen

Pris som utdeles av Miljøverndepartementet. Prisen for 2003 ble høsten 2003 tildelt Drammen for systematisk og langsiktig arbeid med miljøvennlig byutvikling. Prisen ble overlevert ordfører Lise Christoffersen på Bragernes Torv av statsminister Kjell Magne Bondevik og miljøvernminister Børge Brende.

Cookies | Personvern

bn