Bypost

Postverket beskjeftiget seg opprinnelig ikke med den lokale postbefordring, brev og pakker ble kun sendt mellom postkontorene og publikum måtte selv forhøre seg på postkontoret om det var kommet brev til dem, samt ordne seg med forsendelse av innenbys brev og pakker som best de kunne. Som fjerde by etter Christiania, Bergen og Trondhjem åpnet Drammen den 4. mai 1869 bypostkontor med egne frimerker. Drammens Bypost ble åpnet av G. O. Ulleberg, men ble bare 2 uker senere overdratt til Ismael Bernhard Hagen som slo den sammen med sitt eget bybudkontor. En lang rekke frimerker og konvolutter med portopåtrykk så dagens lys i de følgende år. Mens Hagens bypost et par år lå nede (1874-76), drev hans tidligere bud, Julius Eckholt, et bypostkontor for egen regning. Etter at Postverket overtok også den lokale postbefordring, ble de aller fleste av landets bypostkontorer påbudt nedlagt, hvilket også for Drammens vedkommende skjedde 31. desember 1888. Innen nedleggelsen hadde ytterligere to konkurrerende bypostkontorer rukket å oppstå, hovedsakelig i den hensikt å rekke å produsere nye bypostfrimerker for samlermarkedet før ordningen opphørte: Drammens By & Pakkepost (Joh. Eriksen, 1887) og Børresens Bypost/Drammens Bypost (hotelleier M. Børresen, 1888).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet