Cammermeyer, Johan Widding Heiberg (1.1.1872 – 6.3.1949)

Tropelege, f. i Drammen, s. av kjøpmann Joh. S. C. Cand. med. 1899, fra 1904 lege i Kongostaten. Utg. en offentlig «Rapport om sovesyken». Medlem av Society of Trope Medicine & Hygiene i London 1910. Ridder av den belgiske Leopolds Orden.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet