Capjon, familien

nedstammer fra en fransk skuespillerfamilie som innvandret fra Danmark, hvor Ernest Capion og René Montagu i 1722 grunnla det første franske teater i København. Sønnen Etien Capjon (1710-1796) flyttet i 1761 til Drammen hvor han ektet enkefru Fjeld. Deres sønn, Gulbrand Sørensen Fjeld Capjon (1760-1815) var ca. 1800-02 eligert mann på Bragernes og far av Søren C. (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet