Cappelen, Caspar von (1762 – 1823)

Trelasthandler, sagbrukseier og kjøpmann på Bragernes, nedstammet fra «den gamle og fornemme Slægt von Cappeln i Bremen», som med foged i Lier Johan von C. (1627-1688) innvandret til Norge. Eide flere gårder i Lier hvor han drev mølledrift og sagbruk, bl.a. Vivelstad og Søndre Sandaker. I 1807 forærte han en tomt på Søndre Sandaker som skulle benyttes til fast skole i Lier, skjenket 5.000 speciedaler til Universitetet ved dets opprettelse i 1811. Overformynder på Bragernes 1808-10. Hans store privatbolig med tilhørende lastetomt og sjøboder på Brakerøya ble i 1832 innkjøpt til koleralasarett. C. eide hele Holmen, og var fra 1789 til 1793 formann for Det Ridende Grønne Corps (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet