Cappelen, Christian (26.1.1845 – 11.5.1916)

Komponist og organist, f. på Bragernes. Studerte 1860-63 ved Musikkonservatoriet i Leipzig, organist i Strømsø kirke 1868, Bragernes kirke 1882 og fra 1887 ved Vår Frelser kirke i Kristiania, lærer i kirkesang og liturgi ved Universitetet. Utga flere sang-, orgel- og pianokomposisjoner, bl.a. kantater til Drammensutstillingen 1873 og kirkeinnvielseskantate, «6 Geistliche Lieder» for blandet kor, orgel- og klaverstykker og sanger. Ga kirkekonserter landet rundt. Ridder av St. Olavs Orden 1896 «for fortjenstfuld kunstnerisk Virksomhed».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet