Cappelen, Michael von (1731 – 1804)

Krambodhandler og skurlasteksportør på Bragernes hvor han var eligert mann fra 1770 til ca. 1800, overformynder. Drev en stor forretning og gjorde i mange år en fortjenstfull innsats i byens kommunale liv. Kjent som en rettskaffen mann: Da nattmannen (bøddelens medhjelper) i 1789 ikke klarte å skaffe faddere til sitt barn fordi nattmannen ble betraktet som «uren», meldte Michael von C. seg frivillig og hans datter Susanna bar barnet til dåpen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet