Cappelen, Otto von (1659 – 26.10.1742)

Kjøpmann, sagbrukseier og skipsreder på Bragernes, s. av foged Johan von C. Medlem av «Provideringskommissionen» (s.d.). Byens største vareimportør, hadde i 1721 ufortollede varer for 9.424 riksdaler og var samtidig byens mest formuende mann (8.000 riksdaler). Eide Hotvedt og en rekke gårder i Lier og Eiker. Kirkeverge på Bragernes, stadskaptein 1699-1704, valgtes i 1703 til å bistå magistraten.

Cookies | Personvern

bn