Cappelen til Fossesholm, Jørgen von (6.6.1715 – 14.2.1785)

Godseier og etatsråd, f. på Bragernes, s. av Gabriel von C.. Kjøpmann på Kongsberg og leverandør til Sølvverket, kjøpte 1762 Fossesholm gods og drev det opp til et mønsterbruk. Justisråd 1763 mot å skjenke 1.500 riksdaler til kirkelige formål, etatsråd 1777.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet