Cappelen til Fossesholm, Jørgen von (6.6.1715 – 14.2.1785)

Godseier og etatsråd, f. på Bragernes, s. av Gabriel von C.. Kjøpmann på Kongsberg og leverandør til Sølvverket, kjøpte 1762 Fossesholm gods og drev det opp til et mønsterbruk. Justisråd 1763 mot å skjenke 1.500 riksdaler til kirkelige formål, etatsråd 1777.

Cookies | Personvern

bn