Cappelens gate

Langgate på Bragernes, gikk oppr. fra Rakkerhuken over Stampeløkken til Møllergaten (Erik Børresens gate) parallelt med Thornegaten, fikk sitt navn i 1866. Etter forlengelser bl.a. i 1898 har den i dag sitt utspring i Rømers vei ved Bragernes kirkegård, passerer Bragernes kirke ved hovedtrappen og fortsetter over Claus Trondsens gate mot Prins Oscars gate. Av Gatenavnkomitéens stadfestelsessak til bystyret i 1869 fremgår at gaten har sitt navn etter brødrene Otto og Gabriel von Cappelen, som var medlemmer av den berømmelige Provideringskommissionen (s.d.), som reddet den norske armé i krigsåret 1716.

Cookies | Personvern

bn